6972337514 Μασσητός 21, Κρανίδι tkremidas2@gmail.com